Mực Lá loại lớn

Mực Lá loại lớn

0 đã bán

220,000

Mực Lá loại lớn siêu ngon, siêu tươi. Mỗi con có khối lượng trên 0,5kg

Giá bán cho 0,5kg (Khối lượng đã làm sạch nên con 0,7kg sẽ còn khoản 0,5kg)

Số lượng
Danh mục:

Chia sẻ: